لوازم آزمایشگاهی

1425محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تانک الکتروفورز ایزوالکتریک فوکوسینگ کمپانی Consort بلژیک مدل EIEF1100 ، EIEF1100-SYS : Iso electric focusing system, 26x26 cm Unit dimensions : 55x35x10 cm
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  Compact high resolution system for clinical electrophoresis Accommodates strips and gels up to 24x20cm
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 23.5x40cm 23.5x25cm 23.5x14cm Buffer volume : 1700 Gel volume (at 0.5cm) : 161ml Sample Capacity 600
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 23.5x25 cm 23.5x14 cm Buffer volume : 1700 ml Gel volume (at 0.5cm) : 161 ml Sample Capacity 500
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 23.5x14cm Buffer volume : 1700 Gel volume (at 0.5cm) : 161 ml Sample Capacity 200
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 20x25 cm Buffer volume : 1850 ml Gel volume (at 0.5cm) : 250ml Sample Capacity 168
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ست اندازه گیری خانه به همراه سنسور لاویباند آلمان مدل BD600 ، LOVIBOND آب و فاضلاب شهد کالا کار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 15x25 cm Buffer volume : 1850 ml Gel volume (at 0.5cm) : 188 ml Sample Capacity 112
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 15x15 cm Buffer volume : 1020 ml Gel volume (at 0.5cm) : 112 ml Sample Capacity 160
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پی اچ متر پرتابل به همراه الکترود لاویباند آلمان مدل ph110 ، شهد کالا کار lovibond
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 12x14 cm Buffer volume : 800 ml Gel volume (at 0.5cm) : 84 ml Sample Capacity 100
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 9x11cm Buffer volume : 600 ml Gel volume (at 0.5cm) : 50ml Sample Capacity 36
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 7x8 cm Buffer volume 400 ml Gel volume (at 0.5cm) : 28ml Sample Capacity 24
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 26x16 cm 26x24 cm 26x32 cm Buffer volume : 1400 ml Sample Capacity 672
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 20x10cm 20x20 cm 20x25 cm Buffer volume : 1200ml Sample Capacity 550
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Gel dimension :15x7 cm 15x10 cm 15x15 cm Buffer volume : 500ml Sample Capacity 210
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  Mini Horizontal Unit Gel dimensions : 10x7 cm 10x10 cm Buffer volume : 300ml Sample Capacity 100
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Mini Horizontal Unit Gel dimensions : 7x7 cm / 7x10 cm Buffer volume : 225 ml Sample Capacity : 64
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Mini Rapid Horizontal Unit Gel Dimensions : 10*8 cm Buffer Volume : 50 ml Sample Capacity : 40
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  شوف بالون مدل Fibroman-C کمپانی JP Selecta اسپانیا دستگاه شوف بالون در ججم های مختلف : 100-2000 سی سی ماکسیسم دما تا 450 درجه سانتیگراد
در حال ارسال اطلاعات...