لوازم آزمایشگاهی

1425محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  X-RAY SULFUR METER مدل RX-620SA مقدار سولفور کل در محصولات نفتی مانند گازوییل، نفت سیاه، نفت خام و نفتا را با استفاده از روش EDXRF و طبق استاندارد ISO 8754 و ASTM D4294-03 اندازه گیری می کند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ژل داکیومنشن کمپانی Consort bvba بلژیک مدل Doc-Print VX5 ، ژل داک متناسب برای آزمایشگاه های سلولی و مولکولی،ژنتیکی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ژل داکیومنشن کمپانی Consort bvba بلژیک مدل Bio-Print CX4 ، ژل داک متناسب برای آزمایشگاه های سلولی و مولکولی،ژنتیکی همراه با CCD و دوربین
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ترازو سارتریوس آلمان Entris مدل ENTRIS224-1S ، دقت 0.1 دهم -ظرفیت 220گرم ارایه شده از شرکت پانیذ آزما تجهیز پویا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی سارتریوس پرکتیوم Sartorius Practum 2102-1S ارایه شده توسط شرکت پانیذ ازما تجهیز پویا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  Conductivity meter “CD-2005” BENCH TOP METER WITH LARGE SCREEN. -کانداکتیویتی متر(EC متر) رومیزی -دارای صفحه نمایش بزرگ باقابلیت اندازه گیری رسانایی TDSودما شرکت آرکا راد تجارت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کانداکتیویتی متر پرتابل (EC متر) -با قابلیت اندازه گیری رسانایی ،TDS ،میزان شوری و دما شرکت آرکا راد تجارت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ترازو سارتریوس آلمانی مدل TE214S ، زمینه مصرف:آزمایشگاهی پانیذ آزما تجهیز پویا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کروزه پلاتینی (بوته ازجنس پلاتین) کروزه پلاتینی عیار 999/9
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  ESEQ1200-SYS : Sequencing unit 20x50 cm glass plates 0.35 mm thick spacers
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Plate dimensions : 33x45 cm 20 x 50 cm Buffer volume 800 ml to 2000 ml Sample Capacity 96
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تانک الکتروفورز بلاتینگ کمپانی Consort bvba بلژیک مدل EVS3300-Blot ، Cassette size : 18 x 20 cm Cassette capacity 2
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تانک الکتروفورز بلاتینگ کمپانی Consort bvbaبلژیک مدل EVS3100-Blot ، Cassette size : 9 x 9 cm Cassette capacity 4
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سیستم الکتروفورز مولتی کمپانی Consort bvba بلژیک مدل EVS1X00-Multi ، سیستم الکتروفورز عمودی،بلاتینگ و کاپیلری متناسب برای الکتروفورز دو بعدی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 20x20 cm Buffer volume 1300 Gel volume (at 0.5cm) 25-49ml Sample Capacity 50
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 20x10 cm Buffer volume : 800 Gel volume (at 0.5cm) 15-30ml Sample Capacity 72
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Gel dimensions : 10x10 cm Buffer volume : 400 Gel volume (at 0.5cm) : 6-15ml Sample Capacity 30
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Plate dimensions : 20x20 cm Gel dimensions : 16x17.5 cm Number of gels 1 to 4
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Plate dimensions : 20x10 cm Gel dimensions : 18x8 cm Number of gels 1 to 4
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  Plate dimensions : 10x10 cm Gel dimensions : 7.5x8 cm Number of gels : 1 to 4
در حال ارسال اطلاعات...