چیلر صنعتی

130محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سازنده چیلر،چیلر آبی،صنعتی،تاسیسات،تهویه مطبوع،خنک کاری،برج خنک کن،کمپرسور،اسکرو،کندانسور آبی،سرمایش
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه بهترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع و برودت صنعتی با کیفیتی برابر دستگاه های تراز اول دنیا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه بهترین تولید کننده چیلرهای تراکمی هوایی‌ و چیلرهای تراکمی آبی با کمپرسورهای اسکرو و اسکرال و پیستونی با برند دانفوس و بیتزر در ایران و تولید کننده دستگاه های تهویه مطبوع و برودت صنعتی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بهترین تولید کننده چیلرهای تراکمی هوایی و چیلرهای تراکمی آبی با کمپرسور اسکرال و اسکرو و پیستونی در ایران جهت نصب در داخل موتورخانه و تولید آب سرد جهت مصارف تهویه مطبوع خطوط تولید صنایع و کارخانجات
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  چیلر تراکمی چیست ؟‌ چیلر دستگاهی است مناسب جهت مصارف گوناگون صنعتی و تهویه مطبوع با ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه اولین و بهترین تولید کننده چیلر و دستگاه های تهویه مطبوع در ایران - تولید کننده چیلر تراکمی آبی و چیلر تراکمی هوایی و پکیج کامل سرمایشی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بهترین تولید کننده چیلر ، چیلر آبی ، صنعتی ، تاسیسات ، تهویه مطبوع ، خنک کاری ، برج خنک کن ، کمپرسور ، اسکرو ، کندانسور آبی ، سرمایش
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  چیلر های تراکمی آبی ساخت شرکت پویش تهویه، با قابلیت نصب در داخل موتورخانه و تولید آب سرد جهت مصارف تهویه مطبوع خطوط تولید صنایع و کارخانجات در ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تولید کننده سیستم خنک کننده چیلر در ایران جهت مصارف گوناگون صنعتی و تهویه مطبوع با ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بهترین چیلر ساز ایرانی ،‌ تولید کننده دستگاه های تهویه مطبوع و برودت صنعتی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه ، اولین و بهترین تولید کننده چیلر در ایران ، سازنده چیلرهای تراکمی جهت نصب در داخل موتورخانه و تولید آب سرد مصرفی خطوط تولید و کارخانجات در ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه ، بهترین تولید کننده چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو و چیلرهای تراکمی با کمپرسور پیستونی و چیلرهای با کمپرسور اسکرال ، مناسب جهت نصب در داخل موتورخانه و تولید آب سرد جهت مصارف تهویه مطبوع
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سازندگان چیلر ، چیلر تراکمی هوایی اسکرو ،‌ چیلر تراکمی آبی اسکرو ،‌جیلر تراکمی هوایی پیستونی ، چیلر تراکمی آبی پیستونی‌ ، چیلر تراکمی هوایی اسکرال‌ ، چیلر تراکمی آبی اسکرال
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه ،‌ بهترین تولید کننده چیلر هوایی اسکرو‌ ، چیلر هوایی اسکرال ، چیلر هوایی پیستونی ، چیلر آبی اسکرال ، چیلر آبی اسکرو ، چیلر آبی پیستونی جهت نصب در داخل موتورخانه و تولید آب سرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه ، سازنده چیلرهای تراکمی آب خنک اسکرو ، چیلر های آب خنک اسکرال ، چیلرهای آب خنک پیستونی‌ ، بهترین تولید کننده چیلر تراکمی آبی در ایران می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه یکی از بهترین تولید کنندگان چیلر در ایران ، تولید کننده چیلرهای تراکمی آبی و چیلر های تراکمی هوایی‌ ، چیلر آب خنک اسکرو‌ ، چیلر آب خنک اسکرال ، چیلر آب خنک پیستونی ، چیلر تراکمی آب خنک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  پویش تهویه تولید کننده چیلر تراکمی آب خنک با کمپرسور های اسکرو و اسکرال و پیستونی و چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور های اسکرو و اسکرال و پیستونی‌، با قابلیت خنک کاری خطوط تولید صنایع در ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  برترین های چیلر ایران ، پویش تهویه یکی از برترین سازندگان چیلر در ایران می باشد که با رعایت استانداردهای معتبر و مطرح این صنعت ، ضریب اطمینان عملکرد دستگاهها را به میزان قابل توجهی بالا برده است .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  بهترین تولید کننده چیلرهای تراکمی آب خنک با کمپرسور پیستونی و کمپرسور اسکرال و کمپرسور اسکرو ،قابل استفاده جهت خنک کاری خطوط تولید صنایع و کارخانجات در ظرفیت های مختلف
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  چیلر ساز ایرانی پویش تهویه ، بهترین تولید کننده چیلر آب خنک با ظرفیت های مختلف ، جهت نصب در داخل موتوخانه و تولید آب سرد، جهت مصارف تهویه مطبوع خطوط تولید صنایع و کارخانجات
در حال ارسال اطلاعات...