پارچه 100% پلی پروپیلن

18محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 70 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ وعرض حداکثر تا320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 110 گرمی (Spunbond) با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند مخصوص کیسه برنج همراه با چاپ و لمینیت
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 60 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اسپان باند پلی پروپیلنی 20 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 40 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض تاحداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اسپان باند 17 گرمی (Spunbond) مخصوص تولید کالای خواب با تنوع رنگ و عرض با بهترین کیفیت
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی (Spunbond) مخصوص زیر انداز بیمار
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند 30 گرمی پلی پروپیلنی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع عرض تا حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند مخصوص ساک و بقچه و کاور
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 120 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 50 گرمی (Spunbond)سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 90 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی طرح دار مولتی کالر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند (Spunbond) ضد آب (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 80 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر تا 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی 100 گرمی (Spunbond) سفید و رنگی با تنوع رنگ و عرض حداکثر 320 با بهترین کیفیت (پارچه سوزنی)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پارچه اسپان باند پلی پروپیلنی لمینیت شده
در حال ارسال اطلاعات...