کوتر قرص

2محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه دی داستر قرص طرح فته De Duster- Fette محصولی با توانایی غبار روبی قرص در سایز ها و اشکال مختلف(سیکل غبار روبی و پولیش).
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه دی داستر قرص طرح پایا De Duster- Paya محصولی با توانایی غبار روبی قرص در سایز ها و اشکال مختلف(سیکل غبار روبی و پولیش).
در حال ارسال اطلاعات...