میکرو سوئیچ

31محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ (Micro Switch (LXW5-11 ، میکرو سوئیچ (LXW5-11) ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ ریز فیشی (Micro Switch (V ، میکرو سوئیچ ریز فیشی (V) ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ کاور دار (Micro Switch (D4MC ، میکرو سوئیچ کاور دار D4MC ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کاور میکرو سوئیچ Micro Switch Cover LXW5-11 ، کاور میکرو سوئیچ LXW5-11 ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  میکروسوئیج فنری درب برقی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه بلند کف صاف OMRON ژاپن مدل X-10GW (یک تیغه باز یک تیغه بسته) (تیغه بلند کف صاف)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه سیمی OMRON ژاپن مدل Z-15HW52-B (یک تیغه باز یک تیغه بسته) (ساخت ژاپن)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکروسوئیچ آیفونی قرقره ای امرون Omron ژاپنی (SS-5GL2-3T)- Omron JAPAN-5A/125VAC-3A/250VAC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه بلند قرقره دار OMRON ژاپن مدل X-10GM2 (تیغه بلند قرقره دار کف صاف)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ سه فیش تیغه بلند OMRON مدل V-213-1C6 (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکروسوئیچ آیفونی تیغه بلند یک باز یک بسته(Zippy)- جریان 5 آمپر در ولتاژ 125-250VAC
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت فشاری قرقره omron مدل X-10GQ21 ساخت ژاپن ، (فشاری قرقره کف صاف)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ بدنه باکالیت تیغه بلند OMRON ژاپن مدل Z-15GW-B (ساخت ژاپن) (یک باز یک بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوییچ بدنه باکالیت فشاری قرقره OMRON مدل Z-15GQ21-B (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ یک باز یک بستهHoneywell با تحریک کننده تیغه ای ساخت انگلستان(BZ-2RW84-A2)- نوع تحریک کننده اهرمی بلند-15A/220V-اختلاف قطع و وصل:0.18N-1.27N-نیروی تحریک0.28N
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ باکالیت تیغه بلند قرقره دار OMRON مدل X-10GM2-B (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکروسوئیچ یک باز یک بسته قرقره ای Honeywell ساخت انگلستان مدل(BX-2RW825-A2) حداکثر جریان 15A- جنس پلاتین از نقره می باشد-
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوییچ بدنه باکالیت فشاری قرقره OMRON مدل Z-15GQ22-B (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوئیچ سه فیش تیغه انتها هلالی OMRON مدل V-214-1C6 (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  میکرو سوییچ بدنه باکالیت تیغه کوتاه OMRON مدل Z-15GW21-B (ساخت ژاپن) (یک تیغه باز یک تیغه بسته)
در حال ارسال اطلاعات...