غذهای آماده

1محصول
   
امنیت خرید :
8500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 کارتون
توضیحات مهم:  فیش برگر (کباب لقمه ماهی) محصولی استاندارد از گوشت بدون بو و بدون استخوان ماهی، فاقد نگهدارنده حتی نگهدارنده طبیعی
در حال ارسال اطلاعات...