سایر مصالح ساختمانی پلاستیکی

85محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  در بر خی از پروژه های ساختمانی در حال ساخت جهت سهولت وهمچنین سرعت بخشیدن در انتقال نخاله های طبقات به پایین ساختمان از سیستم شوتینگ نخاله استفاده می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  دیوارکوب های میلیونیر وال، جدیدترین روش برای هرچه آراسته تر کردن دیوارهای دفاتر اداری و یا اماکن مسکونی است. از جذابیت های این دیوارکوب دکوراتیو، نصب سریع و آسان آن در کمتر از 5 دقیقه می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  اسپیسرکفی سوپرگریپ با 5cm اسپیسرکفی سوپرگریپ
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 رول
توضیحات مهم:  کاغذ دیواری پذیرایی جدید پالادیو با گلهای برجسته پالادیو مجموعه ای با شکوه و مجلل است که با تکنولوژی تکامل یافته ایتالیایی در صنعت کاغذ دیواری ارایه شده است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  میان بولت آببند پلاستیکی 40 سانتآببند ،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،میانبولت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  میان بولت آببند پلاستیکی 30 سانت،آببند ،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،میانبولت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  میان بولت آببند پلاستیکی 25 سانت،آببند ،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،میانبولت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  میان بولت آببند پلاستیکی 20 سانت،آببند،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،میانبولت
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بند کاشی 10 میل،تنظیم کننده،فاصله نگهدار،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،کاور آهنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بند کاشی 6 میل،تنظیم کننده،فاصله نگهدار،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،کاور آهنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بند کاشی 8 میل،تنظیم کننده،فاصله نگهدار،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،کاور آهنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بند کاشی 5 میل،تنظیم کننده،فاصله نگهدار،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،کاور آهنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  بند کاشی 4 میل،تنظیم کننده،فاصله نگهدار،اسپیسر،کاور،کاور بتن،کاور میلگرد،کاور پلاستیکی،کاور آهنی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  اسپیسر ته صاف 2/5 سانت برای فوم،کاور پلاستیکی،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  بند کاشی 3 میل،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن،تنظیم کننده،بند کشی،
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  بند کاشی 2 میل،کاور پلاستیکی،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن،تنظیم کننده،بند کشی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  اسپیسر چرخشی 7/5 سانت ستون و دیوار بتنی،کاور پلاستیکی،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  اسپیسر چرخشی 5 سانت ستون و دیوار بتنی،کاور پلاستیکی،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  اسپیسر چرخشی 4 سانت ستون و دیوار بتنی،کاور پلاستیکی،اسپیسر،کاور،فاصله نگهدار،کاور بتنی،ضخامت بتن
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : طبق لیست قیمت عدد
توضیحات مهم:  اسپیسر چرخشی 3 سانت ستون و دیوار بتنی،کاور پلاستیکی،کاور بتنی،اسپیسر پلاستیکی،فاصله نگهدار،کاور
در حال ارسال اطلاعات...