کود مرکب

6محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  Sulfurin CARB دارای 40 درصد گوگرد و 35 درصد پتاسیم می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  کود مایع پتاسیم فسفیت Photassium Phosphite حاوی 36 درصد پتاسیم و 40 درصد فسفیت با خاصیت قارچ کشی.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  کود مایع اوره فیت Ure phit تامین کننده تخصصی ازت همراه 5 درصد پتاسیم و 5 درصد فسفر
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتن
توضیحات مهم:  کود مایع مرکب - ففوکارب NPK تغذیه ای متعادل برای گیاهان ارائه شده توسط شرکت بار افشان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  کود مایع مرکب تغذیه ای متعادل برای گیاهان همراه با خاصیت قارچ کشی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  کود مایع Kafos 100 تامین کننده مناسب پتاسیم و فسفر برای رشد مناسب و شادابی بهتر گیاهان
در حال ارسال اطلاعات...