آبگرمکن خورشیدی

3محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  منبع ذخیره آبگرمکن خورشیدی 135 لیتری:انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به سیال دیگر بدون تماس مستقیم توسط مبدل های حرارتی صورت میگیرد .منابع آبگرمکن خورشیدی گونه ای از این نوع مبدلها می باشند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  منبع ذخیره آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری:انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به سیال دیگر بدون تماس مستقیم توسط مبدل های حرارتی صورت میگیرد .منابع آبگرمکن خورشیدی گونه ای از این نوع مبدلها می باشند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  منبع انبساط آبگرمکن خورشیدی- منبع انبساط آبگرمکن خورشیدی : جهت جلوگیری از خروج حجم اضافی آب از چرخه گرمایش منبعی تعبیه شده که منبع انبساط نامیده می شود .
در حال ارسال اطلاعات...