سایر کانکتور ها و سر سیم ها

391محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
130000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 24 پین خانواده Revos Basic مدل sh.2440.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (70.310.2440.0) سوکت مادگی (70.300.2440.0) پوسته هود سیار(71.350.2435.1) پوسته ثابت (71.320.2428.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
100000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 16 پین خانواده Revos Basic مدل sh.1640.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (70.310.1640.0) سوکت مادگی (70.300.1640.0) پوسته هود سیار(71.350.1635.1) پوسته ثابت (71.320.1628.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
83000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.710.1253.0) سوکت مادگی (73.700.1253.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0) پین نری (05.544.1000.0) پین مادگی (02.123.7202.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
87000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 10 پین خانواده Revos Basic مدل sh.1040.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.310.1040.0) سوکت مادگی (73.300.1040.0) پوسته هود سیار(71.350.1035.1) پوسته ثابت (71.320.1028.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
68000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.710.0853.0) سوکت مادگی (73.700.0853.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0) پین نری (05.544.1000.0) پین مادگی (02.123.7202.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
75000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 6 پین خانواده Revos Basic مدل sh.0640.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.310.0453.0) سوکت مادگی (73.300.0453.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
65000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.710.0553.0) سوکت مادگی (73.700.0553.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0) پین نری (05.544.1000.0) پین مادگی (02.123.7202.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
58000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 5 پین خانواده Revos MINI مدل sh.0453.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.310.0453.0) سوکت مادگی (73.300.0453.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
57000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 4 پین خانواده revos miniمدل sh.0353.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.310.0353.0) سوکت مادگی (73.300.0353.0) پوسته هود سیار(76.352.0736.1) پوسته ثابت (76.320.0729.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
79000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.041.5553.1 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 3 پین + زمین + ، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
79000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.042.5553.1 کانکتور صنعتی دایره ای، نری 3 پین + زمین + ، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
97000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.041.4053.1 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 3 پین + زمین + ، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
98000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.042.4053.1 کانکتور صنعتی دایره ای، نری 3 پین + زمین + ، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
104000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.051.4253.1 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 3 پین + زمین + نول، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
0 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.052.4253.1 کانکتور صنعتی دایره ای، نری 3 پین + زمین + نول، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
0 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.051.5053.9 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
28000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.052.5053.9 کانکتور صنعتی دایره ای، نری 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
34000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.053.4153.9 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP، 90 درجه
عضویت ویژه عضو تایید شده
34000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.051.4153.9 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
34000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.052.4153.9 کانکتور صنعتی دایره ای، نری 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP
در حال ارسال اطلاعات...