بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان - ستارخان

Individual supplementary health insurance

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت بیمه سامان تنها شرکت بیمه ای می باشد که بیمه درمان تکمیلی را به صورت انفرادی ارائه می دهد. بیمه درمان تکمیلی انفرادی شامل 5 طرح می باشد:بستری عمل جراحی، دندانپزشکی، زایمان،ویزیت دارو آزمایشگاه


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
350000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
500000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
7193109
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نمایندگی بیمه سامان کد 1143
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه رازی کد نمایندگی 210232
حداقل سفارش  1
30000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بیمه رازی کد نمایندگی 210232


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...