ای بی اس ABS پتروشیمی تبریز

دسته بندی محصول:  ABS ای بی اس

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ای بی اس ABS پتروشیمی تبریز آکریلونیتریل بوتادین استایرنABS تولید پتروشیمی های تبریز و گلپایگان میباشد جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی پلاستو ایران مراجعه نمایید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
پیشگام فناوران آرکا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2500 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...