فر کانوکشن زانوسی ۶ سینی-Combi oven Zanussi Professional

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فر کانوکشن زانوسی آمیزه ای از سنت و آخرین فن آوری روز دنیا میباشد.فر کانوکشن زانوسی ساخته شده از استنلس استیل با اتصالات یکپارچه و بدون درز می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3200000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6200000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
9500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
12000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
7800000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...