ایجاد طبقات اضافه(مازاد)

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ایجاد طبقات مازاد از نقشه،اضافه بنا،اضافه طبقات،اضافه سطح،مقاوم سازی،کاشت میلگرد،کاشت بولت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  12
58000
آریان کهن
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  12
15000
آریان کهن
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
امید خاورمیانه
حداقل سفارش  3
2200
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  12
28000
آریان کهن
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  24
6000
آریان کهن
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کالای مسعود
حداقل سفارش  12
58000
آریان کهن
حداقل سفارش  24
6000
آریان کهن
حداقل سفارش  3
تماس جهت قیمت
عرفان کالای پارسیان
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
امید خاورمیانه
حداقل سفارش  10
15000
آریان کهن


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  12
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...