تخت معاینه یک شکن کلینیکی مدل تاشو

دسته بندی محصول:  تجهیزات کلینیک و اورژانس

قیمت:   Exact تومان

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     نقدی،
شرایط تحویل:     در محل خریدار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1   دستگاه
25,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
17,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
0 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان
حداقل سفارش  1   دستگاه
تماس جهت قیمت
مروارید طب پارسیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1   دستگاه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,200,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
3,250,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1   دستگاه
2,750,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...