استوانه ایمنی درجه 2 با شبرنگ کره ای T-126

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
استوانه ایمنی درجه 2 با شبرنگ کره ای T-126 استوانه ایمنی از تجهیزات ترافیکی، به دلیل بالا بودن انعطاف پذیری و نوار های شبرنگی که در آنها به کار رفته است، در جاده های شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 قطعه
1800000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
100000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
580000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 قطعه
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
180000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
700000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
120000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
120000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1500000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
240000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
35000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
1800000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
320000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
250000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
180000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
45000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
240000
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...