رزیـن های پلی استال ( پلی اکسی متیلن )

polyoxymethylene - POM

دسته بندی محصول:  سایر قطعات خودرو

قیمت:   50,000 - 55,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پلی استال به عنوان ترمو پلاستیک (پلاستیک گرمانرم)، پلاستیک های مهندسی استفاده می شود. نام های دیگر آن هوستافورم (Hostaform)، دل رین (Delrin)، دراکون (Duracon)، سلکون (Celcon)، اولترافورم (Ultraform)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100000
بازرگانی تکنو تریلر
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
17000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
11000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100000
بازرگانی تکنو تریلر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
140000
فروشگاه قائم
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
15000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
35000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
28000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
22000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
79000
فروشگاه ناصر
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
18000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
7700
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
550000
فروشگاه قائم
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35000
فروشگاه قائم
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
11000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
2500
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
35,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 51,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
38,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
6,300 - 7,300 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,400 - 11,400 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
7,200 - 7,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
2,300 - 3,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
39,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
28,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
51,000 - 53,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
17,000 - 17,500 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...