رزیـن های پلی استال ( پلی اکسی متیلن )

polyoxymethylene - POM

دسته بندی محصول:  سایر قطعات خودرو

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پلی استال به عنوان ترمو پلاستیک (پلاستیک گرمانرم)، پلاستیک های مهندسی استفاده می شود. نام های دیگر آن هوستافورم (Hostaform)، دل رین (Delrin)، دراکون (Duracon)، سلکون (Celcon)، اولترافورم (Ultraform)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
5000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
1200
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
6000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
6000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
6000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
26000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
850000
فروشگاه قائم
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
23000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
9500
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
5000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
5000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600000
فروشگاه قائم
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
13000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
3500
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
15000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3600
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
350000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
8500
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...