رزیـن های پلی استال ( پلی اکسی متیلن )

polyoxymethylene - POM

دسته بندی محصول:  سایر قطعات خودرو

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پلی استال به عنوان ترمو پلاستیک (پلاستیک گرمانرم)، پلاستیک های مهندسی استفاده می شود. نام های دیگر آن هوستافورم (Hostaform)، دل رین (Delrin)، دراکون (Duracon)، سلکون (Celcon)، اولترافورم (Ultraform)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  6 کیلوگرم
1200
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145
بازرگانی تکنو تریلر
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
6200
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
5000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
14000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
18000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
19000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
35000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
4400
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
15000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
35000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
5000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
2500
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  180 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
39,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
12,300 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
145,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...