اسید اگزالیک 25 کیلویی

(Oxalic acid (C2H2O4

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کشاورزی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سید اگزالیک چیست؟ Oxalic acid از خانواده ی دی کربوکسیلیک اسیدها است که به نام اتاندیونیک اسید نیز شناخته می شود. این ماده در زنبورداری کاربرد دارد و در از بین بردن کنه واروا نیز مورد استفاده میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
43000
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
480000
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
450000
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250000
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
120000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  180 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
39,500 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
145,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...