سیم فیوزآیس

دسته بندی محصول:  قطعات فیوز

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
وظیفه سیم فیوز آیس تنظیم برق ورودی به دستگاه مدنظر در اتومبیل است و در صورت ایجاد بار اضافی ، اتصال جریان برق را قطع نموده و سبب می شود دستگاه مصرف کننده، آسیب و صدمه جدی نبیند .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
راد الکتریک بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
راد الکتریک بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
راد الکتریک بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
راد الکتریک بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مهندسی فهم (فرابرد هوشمند میهن )


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  5 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
70,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...