مهندسی معکوس و ساخت کوپلینگ

Reverse engineering and coupling construction

دسته بندی محصول:  نیروگاه برقی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کوپلینگ مکانیزمی است برای انتقال گشتاور بین دو شفت، شرکت مهندسی پیونیکا از طریق مدل سازی سه بعدی و تدوین به روش OPC این قطعه را در اختیار کارفرما قرار داده است.

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...