تگری پاش زیکو

دسته بندی محصول:  سمپاش/گرده پاش (رنگ پاش)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
جهت پاشیدن نامنظم رنگ و مصالح استفاده می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
175000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
420000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
520000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
420000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
450000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
650000
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1 عدد
460000
ابزار طاها


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...