ملات ضد اسید شیمی ساختمان

دسته بندی محصول:  سایر مصالح بنایی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
مقاومت مکانیکی بسیار عالی مقاومت بسیار عالی در برابر حرارت زیاد چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  10 عدد
6000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 عدد
150000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
25000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
75000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  25 عدد
9000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  20 عدد
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
40000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
8000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
1000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
60000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
120000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 عدد
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  12 عدد
40000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...