آنژیوکت هندی یونیکات (unicut)

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
آنژیوکت هندی یونیکات (unicut) با سوزن ژاپن لوله کوچکی برای تزریق در حفره بدن ، مجرا یا رگ است و تحت لیسانس آلمان می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 کارتن
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
12000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  250 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  5 کارتن
3500
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  100 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  10 کارتن
تماس جهت قیمت
سینا پارس آریا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
25000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  200 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
26000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 کارتن
24000
دستکش یاسین
حداقل سفارش  1 کارتن
200000
ویستا پرتو طب
حداقل سفارش  10 کارتن
تماس جهت قیمت
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 کارتن
2500
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  100 کارتن
تماس جهت قیمت
راهیان سلامت طب البرز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...