گلیسرین (گلیسرول) اکسین شیمی

oill(Glycerin(glyceroll

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
گلیسیرین یا گلیسرول مایع بی بو و شفافی است که در بیشتر چربی های طبیعی گیاهی و حیوانی، از جمله چربی هایی که در پوست شما هستند وجود دارد در شرکت اکسین شیمی توس این محصول در بشکه های استیل عرضه میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
194000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7300
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
12300
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
37000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
69000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
6800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7500
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...