جرثقیل سقفی تک پل آویز

دسته بندی محصول:  قطعات تجهیزات جابجایی مواد

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
جرثقیل سقفی دارای انواع مختلف می باشد که جرثقیل سقفی دو پل و جرثقیل سقفی تک پل می باشند. جرثقیل سقفی تک پل نیز دارای دو مدل می باشد که جرثقیل سقفی تک پل آویز در سالنهای با ارتفاع کم استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
سپانو
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
سپانو
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
سپانو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...