آفتامات دینام انژکتور موبیلترون (رله دینام MOBILETRON )

دسته بندی محصول:  دینام خودرو

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آفتامات یک نوع کلید الکتریک می باشد و با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می گردد و نوعی تقویت کننده محسوی می گردد زیرا جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت می کند


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
61000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1 عدد
77000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
149000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1 عدد
80000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
149000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1 عدد
55000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  5 عدد
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
80000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
85000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
650000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
195,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  5 عدد
6,600 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
75,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...