کامپاند پلی پروپیلن با الیاف شیشه

دسته بندی محصول:  پلی پروپیلن

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کامپاند پلی پروپیلن با الیاف شیشه کامپاند پلی پروپیلن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500 تن
تماس جهت قیمت
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...