استرج پالت بند (stretch film)

دسته بندی محصول:  سایر مواد بسته بندی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فیلم استرچ پالت بند (stretch film) با قابلیت 400% کشش طولی و چسبندگی عالی .فیلم استرچ (پالت پیچ) در عرض 50 تا 150 سانتی متر تولید میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10000 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
کاغذ مهدی
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  10000 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  1 رول
550
پرتو سیمیر
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گونی بافی تسنیم بافت اصفهان
حداقل سفارش  1 رول
100000
شینا صنعت پارس
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  2000 رول
تماس جهت قیمت
عطر سبز
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گونی بافی تسنیم بافت اصفهان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گونی بافی تسنیم بافت اصفهان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گونی بافی تسنیم بافت اصفهان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
گونی بافی تسنیم بافت اصفهان
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
زانیس
حداقل سفارش  5000 رول
تماس جهت قیمت
عطر سبز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 رول
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...