تحکیم و تثبیت جداره ها و گودهای عمیق شهری

دسته بندی محصول:  خدمات خاک برداری و زیر سازی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تحکیم و تثبیت جداره ها و گودهای عمیق شهری ارائه شده توسط شرکت فاراب پی سنج

محصولات مشابه

حداقل سفارش  200 متر
تماس جهت قیمت
مهندسی آساکو
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
مهندسین مشاور فناوران پی آسیا
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
مهندسین مشاور فناوران پی آسیا
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
خاکبرداری وگودبرداری پدیده


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...