دوره فشرده آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هی

دسته بندی محصول:  آموزش و تربیت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دوره دو روزه فشرده ارزشیابی مشاغل به روش هی (Hay Group)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
339000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
25000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه راد(راهیان آبی دانش-راهیان آیین دانش)
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
150000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
50000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پیش دبستان و دبستان دخترانه غیر دولتی فرزانه علم
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
280000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
339000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
50000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
نوآوران لیان خلیج فارس
حداقل سفارش  10
100000
آکادمی کسب و کار پیام گستر
حداقل سفارش  1
364000
درگاه آموزشهای فنی و درسی ایران


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...