سینک شستشو استیل مدل SV 101

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سینک شستشو در دو مدل 2 و 3 لگنه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
3500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
3200000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
9500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
7800000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
3000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
850000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6200000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...