لیزر دایود فیزیوتراپی M6 آسا ASA DIODE

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لیزر دایود فیزیوتراپی M6 آسا ASA DIODE ، لیزر درمانی با دایود M6 تنها لیزر اسکنر رباتیک دنیا با قدرت توانی متوسط بهمراه سه منبع دایود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
6500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
426000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
244000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
6500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
293000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
4500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
2250000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
140000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
129000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
196000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
830000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
578000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
362000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1500000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1950000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
65000000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
431000
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...