رنگ نیم پلاستیک محلول در آب باراوین 2/5 گالن کد9212

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

قیمت:   46,300 - 51,700 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
رنگ نیم پلاستیک محلول در آب باراوین 2/5 گالن barawin کد9212 موارد مصرف داخل ساختمان ، دارای قدرت پوشانندگی بالا کاربری آسان ، صرفه اقتصادی بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  60 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
6,180 - 7,270 تومان
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
11,700 - 13,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
191,000 - 218,500 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
114,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
3,000 - 3,400 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
54,500 - 61,500 تومان
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
2,400 - 2,700 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
19,270 - 20,750 تومان
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
3,300 - 3,700 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
89,500 - 101,500 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
35,500 - 39,700 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
42,300 - 47,500 تومان
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
11,700 - 13,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
79,500 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
293,000 - 322,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
30,150 - 33,500 تومان
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
33,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
13,100 - 13,600 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
31,200 - 34,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
10,700 - 11,150 تومان


در حال ارسال اطلاعات...