دنده دیشلی کوارت کره

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دنده های هرزگرد را در اصطلاح دیشلی می گویند و تعداد آنها دو یا چهار عدد بوده و نقش مهمی در دیفرانسیل دارند. کار آنها تنظیم دور چرخ در سرپیچ ها می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
500000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
43120000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
7740000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
6600000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
31770000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
4000000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
8470000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
5000000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
58850000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3000000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
1305000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
7480000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
27225000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
31900000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
4000000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
1200000
الکترو تلاش
حداقل سفارش  1 عدد
14300000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
2835000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
24420000
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
1000000
الکترو تلاش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
13,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...