تبخیر کننده دی اکسید کربن Co2 مایع شرکت پویش تهویه - Co2 economy vaporizer

دسته بندی محصول:  تجهیزات تولید گاز

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40000
آی پارت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
سرما گستر ایران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پویش تهویه
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
پویش تهویه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...