لامپ های ال ای دی کنترلی (RGBW LED)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کنترلی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لامپ های RGBW LED قابل کنترل از طریق موبایل تبلت و کامپیوتر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
60000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
200000000
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
34500000
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
340000000
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
2750000
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
295000000
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
5000000
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فنی مهندسی ماهان فراز ایساتیس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
2250000
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
8000000
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فارس بخاران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...