درزگیر مگاسیل مشکی غفاری حجم 30 گرمی

Ghafari black Mexican sealant

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

قیمت:   4950 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
به عنوان درزگیر و چسب در صنعت ساختمان سازی به منظور اتصال و درزگیری سطوحی مانند چوب و شیشه که حساس به خوردگی نیستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  8 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  3 عدد
2200
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  60 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 عدد
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
8,800 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
16,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
16,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
6,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
10,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
11,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
27,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
15,200 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
49,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
5,400 تومان
حداقل سفارش  48 عدد
1,600 تومان


در حال ارسال اطلاعات...