تزریق بوتاکس زیر بغل (کنیتوکس)

Axillary Botox Injection (Conitox)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات زیبایی و مراقبت های شخصی

قیمت:   475000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تزریق بوتاکس کنیتوکس برای زیربغل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
87000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
147500
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
63800
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
121900
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
143000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
204000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
47700
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
138000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
42500
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
165500
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
43500
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
817300
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
20100
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
51000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
20000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
117500
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
116700
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
48700
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
85000
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1
208800
داروخانه دکتر فخار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000 تومان
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
375,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
حداقل سفارش  1
395,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...