میلگرد آلومینیومی قطر 60 میلیمتر

دسته بندی محصول:  میلگرد فولادی (میله گرد فولادی)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مورد مصرف در صنعت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6550
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6550
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6850
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7030
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6980
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6500
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6860
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6780
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6890
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6660
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6850
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6990
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7660
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7180
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6900
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6990
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9000
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6780
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...