گروت پایه سیمانی با مقاومت و روانی بالا

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
گروت پایه سیمانی با مقاومت و روانی بالا،افزودنی های بتن،ژل میکروسیلیس،دیرگیر بتن،زودگیر بتن،مواد افزودنی بتن،گروت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
6900
فراز پایه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200000
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
111000
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
200000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
20000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
20000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
29000
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89000
فراز پایه
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
3000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1150
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75000
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
20000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1100
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8500
مواد مهندسی تیوا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...