پادری آلومینیومی مگامت MegaMat - کد 1

MegaMat - code 1

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   340,000 - 2,200,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پادری های نوین آلومینیومی که با نام های کفپوش موکتی ، لاستیکی ورودی ساختمان و یا گردگیر، خاک گیر کفش نیز نامیده می شوند از اجزا مهم ورودی ساختمان ها محصوب می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5000
دُرمت
حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
150000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
40000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
50000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
75000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
45000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
55000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25
40000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
60000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
47000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
45000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12
50000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
دُرمت
حداقل سفارش  1
70000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
150000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
35000
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  10
100000
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  20
360,000 - 400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...