تگ ضد سرقت گلفی RF

دسته بندی محصول:  سایر محصولات امنیتی و حفاظتی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
تگ گلفی ضد سرقت لباس این مدل تگها به دلیل بزرگتر بودن قطر بدنه و گیرایی به نسبت بیشتر ، نزد فروشگاههای مانتو و البسه بزرگ محبوب تر می باشد . کیفیت ساخت جنس بدنه به جهت مقاوت در برابر فشار و شکسته شدن


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کارتن
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
سامانه های بعد پنجم
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  10 کارتن
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
مهندسی نوین افزار رهگشا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
89,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتن
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  50 کارتن
650 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...