بیمه مسئولیت مدنی سامان

دسته بندی محصول:  خدمات بیمه ای

قیمت:   500,000 - 10,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره ایجاد می‌گردد به موجب قانون مسئولیت مدنی در قبال آنها را ایجاد می کنید.با اخذ بیمه مسئولیت مدنی این مستولیت را به بیمه سامان واگذار کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
1000000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
60000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
1000000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
200000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
500000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
100000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
100000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
300000
بیمه پارسیان کد 501440
حداقل سفارش  1
1000000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
400000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
150000
بیمه پارسیان کد 501090
حداقل سفارش  1
20000
بیمه پارسیان کد 513130
حداقل سفارش  1
30000
بیمه پارسیان کد 501440


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
53,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
22,100 - 177,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,248 - 2,376,200 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
53,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,193,109 - 22,777,893 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...