بوستر پمپ آب رسانی و آتشنشانی پمپیران

Booster Water and Fire Pump Booster

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,000,000 - 3,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بطور کلی کلمه بوستر به معنی تقویت کننده است و بوستر پمپ یک یا مجموعه ای از چند الکترو پمپ گفته است که بصورت موازی توسط لوله کشی های مورد نیاز و دیگر تجهیزات مربوطه بر روی شاسی مناسب به یکدیگر متصل شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
27794700
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12720000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13135200
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12133500
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13771900
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
25031600
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
18942000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
7680200
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...