دنده دیشلی آیس کره

دسته بندی محصول:  سایر دنده ها

قیمت:   90000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دنده دیشلی یا دنده هرزگرد نقش مهم و اساسی در دیفرانسیل دارد و همچنین عملکرد این قطعه تنظیم دور چرخ در سرپیچ ها حفظ تعادل آن می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 عدد
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
100000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
50000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
12000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
88000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
22000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
2500
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
55000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
15000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
9000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
100000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
65000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
16000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
16000
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  3 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
113,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
57,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
330,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 عدد
1,800 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
165,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...