دنده دیشلی آیس کره

دسته بندی محصول:  سایر دنده ها

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دنده دیشلی یا دنده هرزگرد نقش مهم و اساسی در دیفرانسیل دارد و همچنین عملکرد این قطعه تنظیم دور چرخ در سرپیچ ها حفظ تعادل آن می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  3 عدد
22000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
14000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
13000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
88000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
65000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
13000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
120000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
110000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
22000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
17000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
13000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
13000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
80000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
25000
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
55,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...