چاپ جعبه پیتزا پیکو مقوایی

Pizza box

دسته بندی محصول:  جعبه بسته بندی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
جعبه پیکو از انواع جعبه های پیتزا با سایز کوچک است. سایز آن ها ۱۴cm×۱۴cm×۳/۵cm است. جعبه ها به پنج نوع مختلف از نظر چاپ تقسیم می شوند.(خام بدون چاپ و تک رنگ، دو رنگ ،سه رنگ و چهاررنگ)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  5000
2000
صنایع بسته بندی خوزستان (کارتن اهواز)
حداقل سفارش  100
2100
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  54
تماس جهت قیمت
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  5000
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  20
تماس جهت قیمت
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  20
تماس جهت قیمت
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  60
تماس جهت قیمت
جعبه سازی نقش باغ
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ترسیم آریانیک
حداقل سفارش  5000
تماس جهت قیمت
فرد مقوا
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع چاپ و بسته بندی آروین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
2,000 تومان
حداقل سفارش  1000
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
حداقل سفارش  1000
145,000 تومان
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...