2-تنویل تری فلورو استون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی آلی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
2-Thenoyltrifluoroacetone Molecular Weight: 222.18 Empirical Formula (Hill Notation): C8H5F3O2S

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  220 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  200 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  250 گرم
تماس جهت قیمت
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  200 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  300 گرم
تماس جهت قیمت
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  200 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
ناوک شیمی پخش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  50 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...