کیت CHE پارس آزمون

CHE

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   76000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده 0,2 ﺗﺎ 6 ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
81000
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
30000
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
0
تاناکا ( اندیشه تجهیز آریا )
حداقل سفارش  1
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
100000000
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
96000000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1000
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...