رنگ ترافیکی سرد مدل TC-101

One Component Polyurethane Floor Paint 101

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

قیمت:   40,000 - 200,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ ترافیکی سرد که به آن رنگ تک جزئی نیز گفته می شود مانند اپوکسی یک پلیمر گرمازا است که عملکرد و پوشش دهی بالایی دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  4 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
150000
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  25 متر مربع
120000
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
190,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
50,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
190,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
35,000 - 40,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...